حواس پنجگانه کلاس خانم نیلیاتی پیش2_آذر ماه

حواس ‌پنج‌ گانه‌ی انسان با نام‌های شنوایی، لامسه، بویایی، بینایی و چشایی شناخته شده‌ و نقش بسیار مهمی در زندگی هر فرد ایفا می‌کنند در ادامه مبحث تثبیت آموزش حواس پنجگانه در تاریخ 16 آذر ماه 1400 در کلاس طی فعالیتی بعد از این که دختران باهوشمون  آموختند که هر کدام از حس ها مربوط به کدام یک از اعضای بدن است توانستند بازی جذابی را انجام دهند و با توجه به تصاویر داده شده باید حدس می زدند که تصاویر مربوط به کدام حس است و آن را به همان حس وصل می‌کردند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20