خلاقیت با خطوط منحنی توسط مربی هنر خانم آقایی_آبان ماه

نوآموزان عزیز در تاریخ 8 آبان ماه 1401 خلاقیت با خطوط منحنی را فراگرفتند. در طی این آموزش یک سوم صفحه را خطوط منحنی کشیدیم و بقیه صفحه را نوآموزان با فکر و خلاقیتی که داشتند نقاشی کشیدند. نتیجه کار بسیار عالی بود.نوآموزان عزیز ایده و طرح‌های زیبایی را به تصویر کشیدند. امید است در زندگی آینده به طبع بیشتر و بهتر از ایده‌ها و خلاقیت‌های نوین بهره ببرند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20