خلاقیت با رنگ و حس لامسه کلاس خانم بادپر پیش1_آذر ماه

کودکان در اوایل زندگی خود همه چیز را با حس لامسه خود کشف میکنند،حتی در بزرگسالی هم برای درک بهتر اجسام حس لامسه نقش مهمی ایفا میکند.کودکان بوسیله ی بازیهای حسی از هر ۵ حس خود برای شناخت دنیای اطراف خود و آنچه در حال انجام آن هستند استفاده می کنند.در تاریخ 7 آذر ماه 1400 طی فعالیت کلاسی در انجام این کاردستی با استفاده از گواش اثر کف دست خود را در دو رنگ زرد و قرمز روی کاغذ حک کردند و حدس زدند که این نقش مانند آتش است و با تکه چوب هایی که از حیاط پیش دبستانی جمع کرده بودند هیزم های آتش را چسباندند.
اهداف:

1_ ایجاد مهارت های کلامی

2_ یادگیری مهارت حل مساله

3_ ساخت ارتباط عصبی و تحریک حس لامسه


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20