خلاقیت دفتر شطرنجی کلاس خانم بادپر پیش1_آذر ماه

دفتر شطرنجی برای کودکان در مقطع پیش دبستانی تمرینی برای شناخت الگوها است همچنین یک مکمل برای آموزش ریاضی است در تاریخ 12 آذر ماه 1400 در کلاس نوآموزان عزیز طی این تمرین مفهوم فضا،کادر و اندازه را درک می کنند و با وصل کردن خانه ها به هم با مفهوم دور گیری آشنا می شوند.همچنین این تمرین در راستای آموزش ریاضی و آشنایی با مفهوم کوتاه و بلند است،با خلاقیت در دفتر شطرنجی می‌توان مهارت های مختلفی را در نوآموزان تقویت کرد

هدف از انجام این تمرین:

1_ تفاوت رنگ

۲_ تقویت حافظه

۳_تقویت دست ورزی

۴_ هماهنگی چشم و دست

۵ _ ادراک مفهوم فضا کادر و اندازه

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20