خلاقیت شطرنجی الگو یابی خطی کلاس خانم اروندی پیش ۲ آبان ماه

تمرین بر روی صفحات شطرنجی و مکان‌یابی نقاط جهت‌ها را با کمک و مهارت انجام دادند فعالیتی که دلبندان عزیزمان با مهارت و دقت انجام می‌دهند کشیدن انواع خطوط بر روی نمک و موس با دستان کوچک خودکار  پسرهای گلمان آن بود و کمک به تقویت عضلات کوچک دست و آمادگی برای نوشتن در راستای تقویت دست ورزی و آمادگی بهتر برای نوشتن است و مناسب لذت بردن است که در تاریخ ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۰ در کلاس خانم اروندی این تمرین ها انجام شد


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20