خلاقیت شطرنجی کلاس خانم باغبان پیش2_آبان ماه

داشتن الگو یکی از مهمترین پایه های یادگیری  در ریاضیات ،طراحی ،موسیقی و خیلی از علم های فراوان دیگر است هدف از این کلاس تقویت مهارت دست ورزی تقویت حافظه برقراری ارتباط و شناخت رنگها تقویت و هماهنگی ارتباط با چشم و دست آشنایی کودک با مفهوم فضا و حدود کار است نوآموزان عزیزمان آموزش الگویابی خطی و مکان‌یابی نقطه ها و جهت یابی آنها را با دقت و تمرکز در تاریخ ۱۸ آبان ماه 1400 در کلاس انجام دادند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20