خلق کاردستی اعضای خانواده کلاس خانم سالاری_ دی‌ماه

دختران نازنین کلاس خانم سالاری در تاریخ 12 دی‌ماه 1401 در گروه های مختلف کاردستی جالب از اعضای خانواده رو در کنار هم درست کردن و در ادامه یک شعر همراه با نمایش با کاردستی خلاق خوندن هرکس یک انگشت در خانواده بابا در این دست انگشت شصت است او که نخستین انگشت دست است انگشت بعدی یعنی میانه او مادر ماست خانوم خانه انگشت بعدی یعنی برادر اینجا نشسته پهلوی مادر پس آن یکی کیست؟ انگشت دیگر آری درست است او هست خواهر


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20