درخت دوستی (پائیز و رنگهای پائیزی) – کلاس خانم باغبان

گل پسران با گواش و دست های کوچکشان رنگهای پائیزی را روی درخت دوستی به نمایش گذاشتند .

پائیز آمد برگ درختان می ریزه کم کم از توآسمون نم نم بارون از تو آسمون می شینه کمکم توی خیابون زرد قناری قرمز طلایی چقدر قشنگه رنگا وارنگه
در تاریخ  20 مهر 98 گل پسران کلاس خانم باغبان با چاپ دست رنگ برگهای پائیزی را روی درخت دوستی نشاندند و این آغاز کار ما در شناخت علم علوم بود در ضمن گل پسران روی درخت دوستی قوانین کلاسی که باعث دوستی و اتحاد و هماهنگی آنها در محیط کلاسی می شود را ذکر کردند .
هدف : آشنایی با فصل پائیز ( رنگها ، شکلها ، ماههاو…) شناخت مفاهیم علوم ، رشد خلاقیت کودکان


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20