درک شباهت ها و تفاوت ها – کلاس خانم باغبان

انواع مختلفی از مواد گسسته قابل شمارش مانند مکعب ، توپ و… را تجزیه کنند و سپس بررسی و مقایسه کنند از نظر شکل ،اندازه، رنگ و…

در ادامه پرورش رشد شناختی کودکان در قالب بازی به صورت غیر مستقیم بازی در تاریخ  18 مهر 98 جدا کردن توپ ها و لگو ها (مقایسه دو چیز یا بیشتر ) از نظر شکل ، اندازه ، رنگ می باشد نوگلان با مشارکت با هم در دو گروه اشیاء (توپ و لگو) را از هم جدا کردند .
اهداف: افزایش شاخص های رشد شناختی مانند دقت استدلال پیش بینی تجزیه و تحلیل و حل مساله ایجاد محیطی صمیمی و شاد برای کار گروهی رشد خلاقیت رنگ شناسی شکل شناسی و…


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20