دست‌ورزی با گل رس توسط مربی هنر خانم آقایی_آبان ماه

در تاریخ 4 آبان ماه 1401 دست ورزی با گل رس توسط مربی هنر خانم آقایی برای نوآموزان عزیز انجام شد. در این مهارت نوآموزان عزیز دست‌ورزی با گل را خوب تمرین کردند. در انتها مهارت دست‌ورزی با گل، به درست کردن حلزون ختم شد.

هدف از دست‌ورزی با گل: تقویت عضلات انگشتان دست، تقویت حس لامسه، تقویت خلاقیت


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20