دست‌ورزی کلاس خانم بادپر_آبان ماه

در تاریخ ۲۴ آبان ماه 1401 نوآموزان عزیز کلاس خانم بادپر در ساعت دست ورزی و کار با قیچی یک کاردستی زیبا خلق کردند. در این فعالیت به نوآموزان گفته نشد که نتیجه کار چه موجودی است. نوآموزان در اثنای کار باید خودشان به نتیجه می‌رسیدند و بر اساس مراحل کار می‌توانستند حدس‌هایی ارائه بدهند. در این بین مربی یک سری از خصوصیات موجود مورد نظر را بیان می‌کرد.
در ابتدا نوآموزان دایره ها را برش دادند، با تازدن دایره از روی خط تا مفهوم نیم‌دایره را درک کردند و با کشیدن خطوط منحنی تمرکز در کشیدن خطوط را درک کردند، با قرار گرفتن دایره حلزونی روی پایه نیم دایره تعدادی از نوآموزان توانستند حیوان مورد نظر را حدس بزنند و در مرحله آخر با قرار دادن چشم‌های این موجود حدس آنها به واقعیت تبدیل شد و حلزون‌های زیبایی با دستان پرتوان و ذهن خلاق کودکان باهوش ساخته شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20