راستی آزمایی کشیدن صورتک کلاس خانم واعظی پیش 2_آبان ماه

در ادامه ی مبحث راستگویی و صداقت  (چشم چشم دو ابرو  دماغ و دهن یه گردو  حالا بزار دوتا گوش  گردی تنه نشه فراموش  دست، دست، دوتا پا ) فعالیت کلاسی در تاریخ 30 آبان ماه 1400  اگر چه به منظور همدردی با نابینایان صورت گرفت اما اهداف دیگری چون ارتقا خلاقیت و افزایش دقت و قدرت تجسم را دربر داشت،ابتدا از یکایک نوآموزان خواسته شد که صورتکی را بکشند با چشمان بسته اختلاف زیاد شکل گفته شده با نقاشی ترسیم شده علاوه برایجاد فضای شاد و پر نشاط حس شکر گزلزط نوآموزان را نیز برانگیخت . اهداف:همدردی با نابینایان، افزایش دقت، تقویت هوش فضایی و شادی و نشاط


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20