روز استاندارد کلاس خانم نیلیاتی_مهرماه

به مناسبت روز استاندارد نوآموزان کلاس خانم نیلیاتی در تاریخ 23 مهرماه 1401 با علامت استاندارد آشنا شدند. نوآموزان آموختند علامت استاندارد کیفیت و سالم بودن محصولات غذایی و لوازم خانگی را نشان می‌دهد. گل پسران با مفهوم استاندارد آشنا شدند و بر روی محصولات خوراکی و مواد شوینده وبهداشتی این علامت راپیدا کردند .نوآموزان آموختند که محصولات بی کیفیت را خریداری نکنند تا سلامت انها به خطر نیفتد، سپس واحد کار استاندارد را که تلفیقی از مهارت دست‌ورزی بود را بادقت وتمرکز انجام دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20