روز حمل و نقل و کار خلاق کشتی در دریا _ کلاس خانم نوقابی

26 آذرماه، به پاس خدمات طاقت فرسای ناوگان خستگی ناپذیر حمل و نقل کشور و برای آگاهی هرچه بیشتر جامعه، با نقش و جایگاه اساسی بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران زمین، به عنوان «روز حمل و نقل» انتخاب شده است. این روز را به تمامی دست اندرکاران صنعت حمل و نقل کشور که بی شک رسیدن به توسعه پایدار شهری و عدالت اجتماعی در بخش حمل و نقل در گرو همکاری و مساعی تلاشگران حوزه حمل و نقل می باشد، تبریک می گوییم.

مردان آهنین کلاس خانم نوقابی در تاریخ  24 آذر ماه 1398 ضمن آشنایی با انواع وسایل حمل و نقل مانند هواپیما قطار کشتی انواع ماشینها و راههای استفاده ی آن مانند آسمان ریل قطار دریا و جاده با کار خلاق ساخت کشتی با کولاژ و طرح چاپ پیاز برای دریا با یک نوع از وسایل حمل و نقل آشنا شدند و این روز را به تلاشگران حمل و نقل تبریک گفتند .

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20