روز نیروی دریایی و خلاقیت اوریگامی کلاس خانم نیلیاتی پیش2_آذر ماه

اوریگامی یا هنر کاغذ و تا از کاردستی های محبوب است که میتواند به رشد خلاقیت کودکان کمک کند. از دیگر فواید اوریگامی برای کودکان میتوان به رشد مغزی، آموزش مفاهیم ریاضی، افزایش صبر و پیگیری اشاره کرد در تاریخ 12 آذر ماه 1400 در کلاس دختران عزیزمون با شغل نیروی دریایی و اینکه این شغل در آبهای کشورمان یعنی خلیج فارس،قشم،دریای خزر است آشنا شدند.نوآموزان آموختند که این شغل برای محافظت از کشورمان ایران است و در ادامه بحث و گفتگو با نوآموزان از اهمیت این شغل صحبت کردیم و ما شهیدانی را در راه دفاع از کشورمان از دست داده ایم و بعد از اتمام گفتگو دختران با استعداد و توانمندمون قایق هایی با خلاقیت اوریگامی رابه زیبایی درست کردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20