زنگ سفال کلاس خانم نیلیاتی پیش2_آذر ماه

سفالگری برای کودکان یک فعالیت هنری بسیار مفید می باشد؛که فرصت مناسبی را برای ابراز وجود و کشف توانایی ها و مهارت های فردی در آنان پدید می آورد،علاوه بر این خاک رس دارای خواص درمانی بی نظیری می باشد،و در ایجاد آرامش و بهبود رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان بسیار تأثیر گذار می باشد.در تاریخ 10 آذر ماه 1400 در کلاس دختران خلاقمون با دستان توانمندشون با شکل سازی ودادن حجم به گِل سفال توانستند خرس بانمکی را درست کنند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20