زنگ علوم کلاس خانم اروندی پیش2_آبان ماه

در تاریخ 30 آبان ماه 1400 در کلاس با آزمایشی که انجام دادیم فهمیدیم چه چیز هایی در آب حل می‌شوند و چه چیز هایی در آب حل نمی‌شوند مثل نمک و شکر در آب حل می‌شود اما حبوبات و سنگ در آب حل نمی‌شوند ودر این راستا با استفاده از موادی که داشتیم این آزمایش بسیار جذاب و جالب رو در کنار هم تجربه کردیم و یاد گرفتیم .با هدف : تقویت مشاهده و آزمایش و هوش دیداری و هوش شنیداری


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20