زنگ علوم کلاس خانم واعظی پیش2_آذر ماه

کودکان پیش دبستانی علوم را با کاوش در دنیای اطراف خود یاد می‌گیرند هنگامی که محیطی با مواد و وسایل متنوعی برای کودکان فراهم میشود آنها با به کار بردن و آزمایش به چگونگی عملکرد آن وسایل پی می برند کودکان این مواد وسایل را می آزمایند و با آنها دست ورزی می کنند . در تاریخ 3 آذرماه 1400 نوآموزان کلاس با یک آزمایش ساده آموختند چه چیزهایی در آب حل میشود و چه چیزهایی در آب شناور می ماند آنها با وسایل ساده و قابل دسترس مانند نمک، قند و سنگ و گواش این آزمایش را به خوبی انجام دادند
اهداف این آموزش

1 استفاده از حواس بینایی

2شنوایی

3لامسه


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20