ساخت خرگوش به کمک رول دستمال کاغذی و مقوا کلاس خانم عباسیان

همه آثار پر ارزش اصیل و ماندنی فرهنگ بشری که زندگی انسان را معنا بخشیده ریشه در خلاقیت داشته است و این همه را تاریخ علم و هنر به روشنی نشان می دهد با توجه به نقش اساسی خلاقیت. در زندگی ضروری است که این توانایی ارزشمند را در کودکان پرورش و تقویت نماییم.

در تاریخ 19 دی 98 نوآموزان به کمک رول دستمال کاغذی کاور شده و اشکال صورت و دست و پا که توسط مربی کشیده را برش زده و روی رول چسباندن و یک خرگوش زیبا را ساختند.نوآموزان از این فعالیت لذت بردندو در پایان با خرگوش های ساخت خود بازی کردند .

هدف : استفاده از وسایل دور ریختنی در کاردستی ، پرورش ذوق هنری ، تقویت مهارت دست ورزی


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20