ساخت ماکت روستا – کلاس خانم باغبان

فعالیت گروهی عزیزان در ساخت ماکت روستا

روستا جایی آرامش بخش و دور از تمام دغدغه ها و ازدحام و آلودگی های شهر است جاییست که در آن صبح ها با آواز بلند خروس هایش سحر خیز می شوی و در هوای پاک صبحگاهی کنار درختان سر سبز و پر میوه اش را در اوج آرامش می خوری آرامش که نقش اصلی را در زندگی روستایی بازی می کند پس از خیزش خورشید به پشت کوهها و آمدن شب تیره در روستاشنیذن آوای سگ ها در آغاز شب و آوای خروس ها در سپیده دم نوگلان در تاریخ 28 دی 98 به صورت خلاق و گروهی ماکتی زیبا از روستا ساختند و در باره  تفاوت های شهر وروستا نیز بیشتر آشنا شدند .

 

اهداف : آشنایی با شهر و روستا و تفاوتهای آنها – آشنایی با شرایط زندگی در روستا نوع پوشش گیاهی ، مشاغل ، آب و هوا ، ساخت خانه ها ، حیوانات اهلی و فراورده های آنها و… – زبان آموزی و افزایش دایره لغات


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20