شناخت اشکال هندسی نوآموزان کلاس خانم بادپر پیش1_دی ماه

با توجه به اینکه شناخت مفاهیم ریاضی جزو اصول پایه ریاضی محسوب میشود،یادگیری اصولی آن در دوران کودکی باعث تثبیت آموزش ها در دوران تحصیلی خواهد شد.در جلسات قبل نوآموزان با کمک شعر با نام اشکال هندسی آشنا شده اند و در در تاریخ 25 دی ماه 1400 در کلاس نوآموزان با درست کردن گلوله های کوچک خمیر و متصل کردن گوشه ها بصورت عملی با تعداد گوشه هر شکل آشنا شدند.در راستای این آموزش نوآموزان با قوه تخیل توانمند خود توانستند شکل های خلاق دیگری هم بسازند.در این بازی آموزشی،مربی تصویر یک آدمک را روی تکه ای مقوا رسم کرده و در اختیار نوآموز قرار میدهد و نوآموز بر طبق تصویر با کمک خمیر و چوب، اتصالات مربوطه را وصل کرده و شکل آدمک را کامل میکند
اهداف:
۱- آشنایی با سازه
۲- دست ورزی با خمیر
۳- تثبیت شمارش اعداد
۴- یادگیری اشکال هندسی و آشنایی با گوشه
۵- تمرکز روی تصویر و تطابق آن با شکل ساخته شده با خمیر و چوب


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20