علوم واحد یادگیری سنگ ها و خاک ها کلاس خانم باغبان پیش2_فروردین ماه

درتاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ گل دختران در زنگ علوم با مشاهده و بحث و گفتگو درباره سنگ ها و خاک ها به طور عینی و در گردش علمی در محوطه مرکز وپیداکردن انواع سنگ و خاک ها گذراندند

اهداف :

1- آشنایی با کاربرد سنگ ها

2-آشنایی با شباهت ها و تفاوت سنگ ها

3- طبقه بندی سنگ ها از روی شکل، اندازه، رنگ و …

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20