كار خلاق روز سالمند- کلاس خانم علی آبادی

درست كردن كاردستي خلاق روز سالمند

(سالمندي موهبتي است الهي ،و سالمند گرچه خسته راه است ولي تجربه گرانبهايش از بزرگترين گنجينه هاست)

امروز 9 مهر98قبل از درست كردن اين كار خلاق مربي كلاس خانم علی آبادی توضيحاتي درباره سالمندان،پدربزرگها و مادربزرگها و احترام فراوان به آنها كه گنجينه هاي واقعي زندگي ما هستند داد و از كودكان عشق به پدربزرگها و مادربزرگشان را سوال كرد ،اين كه چقدر دوستشان دارند و چه ميزان به آنها احترام و محبت دارند.بعد از صحبتهاي مربي كلاس كودكان شروع به ساخت كار خلاق زيبايي كه هم چهره پدربزرگ دوست داشتني و هم مادربزرگ مهربان را داشت كردند.
اهداف:آشنايي كودك با روز سالمند – تشويق كودكان به افزايش ميزان احترام و محبت به پدربزرگ و مادربزرگشان

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20