مبحث راستگویی کلاس خانم سالاری پیش2_آذر ماه

در تاریخ 4 آذر ماه 1400 در کلاس به مبحث راست گويي که يكي از اساسي ترين پايه هاي روابط اجتماعي است پرداخته شد و توضيح درمورد ويژگي هاي آدم هاي راستگو داده شد که موقع صحبت كردن ارامش دارند ،شجاعانه صحبت ميكنند ويژگي آدم دروغگو در هنگام صحبت كردن خجالت زده و شرمنده است ، در هنگام صحبت كردن دستپاچه ميشودو از جمله فوايد راست گويي افزايش دوستان و افزايش محبوبيت است و مضرات دروغ گويي از دست دادن دوستان و خشم خداوند  است.و در پایان به بازي گروهي پينوكيو از كتاب ارزشمند آداب و ادب،چي خوبه،راستي چي بده دروغگویی پرداخته شد .

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20