مفاهیم ریاضی ( ترتیب و توالی ) – کلاس خانم علی آبادی

تعیین مراحل یک عکس با چوب خط توسط کودکان

کودکان با آموختن اینکه وقایع مرتبط با هم به صورت پی در پی رخ می‌دهند، می‌توانند حتی درک دقیق‌تری از علت رخ دادن حوادث نیز کسب کنند. وقایع مختلفی که در زندگی روزانه رخ می‌دهند، در خانه یا در طبیعت یا زندگی اجتماعی، همگی می‌توانند موضوعاتی باشند که هدف اصلی بازی قرار گیرند. بعد از ذوب شدن برف‌ها، گل‌ها می شكفند و پرندگان شروع به ساختن لانه می‌كنند. مامان و بابا و خواهر و برادرهای بزرگ معمولاً پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها در خانه می‌مانند و برای كار یا مدرسه از خانه نمی‌روند. قبل از اینكه برای میهمانان چای بیاوریم، باید آب را بجوشانیم و صبر كنیم تا دم بكشد.

بازیی‌های این چنینی به کودک کمک می‌کنند تا فرآیند توالی رخدادها را کشف کنند. این امر موجب آگاهی از پیامدهای رخدادها و رفتارها می‌شود و در مهارت حل مسأله و استدلال کودک مؤثر است.

بازی یکی از راه هایی است که کودکان یاد می گیرند و می فهمند که وقایع اغلب طبق نظم معین اتفاق می افتد مفهوم ترتیب و توالی برای نوآموزان مشخص می کند که وقایع مرتبط با یکدیگر و پی در پی رخ می دهد برای درک بهتر  در تاریخ 30 دی 98 یک عکس نقاشی شد و از کودکان خواسته شد تا ترتیب کاشتن گل توسط کودک داخل عکس را مشخص کنند آن هم با چوب خط .

اهداف: آشنایی کودذکان با مفهوم ترتیب و توالی


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20