مهارت دست‌ورزی کلاس خانم اروندی_آبان ماه

رد کردن نخ از مهره یک راه عالی برای تقویت ماهیچه‌های انگشت و یادگیری کنترل انگشتان در هنگام کار با یکدیگر است. توسعه مهارت‌های ظریف در دوران کودکی برای یادگیری و نگه داشتن مداد ضروری است که در راستای این آموزش نوآموزان کلاس خانم اروندی در تاریخ 8 آبان ماه 1401 بخوبی این مهارت را کسب کردند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20