مهارت دست ورزی کلاس خانم اروندی پیش 2_آذر ماه

قدرت انگشت یکی از مهم‌ترین توانایی‌های زیربنایی است که بر توانایی کودک برای نشان دادن کنترل دست ورزی تأثیر می‌گذارد. این توانایی در حفظ موقعیت یابی مؤثر انگشت برای حرکات بسیار دقیق مورد نیاز بسیاری از کارهای حرکتی ظریف (مانند نقاشی، نوشتن، برش) را تحت تأثیر قرار می‌دهد.کودکی که مهارت دست ورزی قوی دارد در سنین پیش دبستانی قادر به مداد گرفتن و اغاز تمرین نوشتن است  و کودکی که این مهارت را نیا موخته در سنین دبستان به مشکل میخورد نوآموزان توانمندمان در تاریخ 2 آذر ماه 1400 با این بازی این مهارت رو بخوبی کسب کردند.

اهداف بازی :

1- تقویت عضلات کوچک انگشتان دست

2- دقت و تمرکز ‌

3- هماهنگی چشم و دست


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20