مهارت دست ورزی کلاس خانم نیلیاتی پیش2_آبان ماه

مغز انسان را می‌توان مهم‌ترین عضو بدن دانست. زیرا تمام فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم را مغز فرمان می‌دهد. در سنین کودکی که مغز انسان در حال رشد است، راحت‌تر می‌توان به تقویت و بهبود کارایی آن پرداخت. با تقویت دو نیمکره مغز، کودک در انجام تمام فعالیت‌ها و مهارت‌های خود نیز عملکرد بهتری خواهد داشت.همانطور که می‌دانید مغز انسان از دو قسمت اساسی و مهم تشکیل شده است. این دو قسمت که نیمکره چپ و راست مغز نام دارند، وظایف مختلفی را بر عهده خود دارند.در تاریخ 1 آذر ماه 1400 در کلاس به فعالیت دست ورزی پرداخته شد

اهداف این بازی :

1 تقویت همزمان دو نیمکره مغز

2 تقویت و هماهنگی بین چشم و دست

3 افزایش دقت و تمرکز

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20