نصب چتر آرزوی کودکان درب ورودی

کودکی غنچه ای از رود صداقت به صفای آب است آرزوهای کودکانه کودکی غنچه ای از رود صداقت به صفای آب است‌‌ کودکی صفحه ای از عشق و محبت به شکوه ماه است کودکی سلسله ی اشک به دنبال سرشت است کودکی لاله ی سرخ است به باغ امید….

در تاریخ سه شنبه 16 مهر 98  به مناسبت روز جهانی کودک طرح درخت آرزو ها در پیش دبستانی اجرا شد . در این مراسم مربیان عزیز یک چتر کاغذی با رنگ مشخص شده برای هر کلاس طراحی کردند و آرزو های کودکان عزیزمان را از زبان آنها با همان صداقت کودکی روی چترها نوشتند و شاخه های درخت ورودی پیش دبستانی با آرزوهای کودکان این سرزمین زینت شد . درپایان از والدین عزیز تقاضا شد برای آگاهی از آرزوهای فرزندان دلبندشان به پیش دبستانی مراجعه کنند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20