نقاشی دیواری گروهی در حیاط آموزشگاه

بازی گروهی کودکان و به طور کلی بازی کردن در یک گروه چیزهای زیادی را به کودکان یاد می دهد.

هنگامی که کودکان با هم بازی می کنند، یاد می گیرند که بخشی از یک تیم باشند ، با توجه به سبک دیگر افراد کار کنند و رویکرد افراد دیگر را نیز بپذیرند
کودکان یاد می گیرند که به ایده های دیگران احترام بگذارند و چیزهای جدید را امتحان کنند.
بنابراین بازی های گروهی برای توسعه مهارت های اجتماعی و عاطفی کودک ضروری هستند.
در تاریخ  4 مهر 98 در آموزشگاه کودکان عزیز در کنار هم به نقاشی گروهی پرداختند . در این مراسم کودکان با مداد شمعی ، نقاشی دلخواه خود را بر روی کاغذ هایی که بر روی دیوار نصب شده بود کشیدند و از انجام این کار لذت فراوانی بردند و یک روز خاطره انگیز را در کنار دوستان خود داشتند .به امید موفقیت برای همه این عزیزان .

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20