نقاشی مناسبتی کلاس خانم اروندی پیش2_آذر ماه

در تاریخ 14 آذر ماه 1400 در سالن سمعی بصری مشغول به دیدن انيميشن زيبا درمورد معلولين (كساني كه ازلحاظ جسمي و ذهني دچار مشكل هستند) و خداي مهربان اگر نقصي را به هر دليل از فردی ميگيرد درعوض توانايي هاي بيشتري به آنها ميدهد مثل كساني كه روشن دل (نابينا) هستند،اما حس بويايي و شنوايي بالايي دارند،يا كساني كه ناشنوا هستند،چقد از قهرماناني كه دچار معلوليت جسمي هستند ولي در پارالميك مدال طلا براي كشورمان ايران كسب می کنند و متوجه شدند که معلوليت محدوديت نيست و نقاشی زیبایی در این مورد کشیدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20