نمایش خلاق با عروسکهای انگشتی فوتبالیست- کلاس خانم باغبان

گل پسرانم با انگشتان خود نمایش خلاق فوتبالیست ها را اجرا کردند و در ضمن جهت زبان آموزی و آشنایی با اولین نشانه آ نیز تلاش کردند

امروز 18 مهر98 پسران گلم نمایش خلاق فوتبالیست ها با متنی که نشانه های آ در آن متمایز باشد با تکرار دوباره و بلند خوانی به صورت گروهی اجرا کردند و کلماتی را که با آ شروع می شد را در این قصه شناختند سپس با گل پسران در فضای کلاس کلماتی را که با آ شروع می شدند را یافتیم و تمرین کردیم .

اهداف: ایجاد محیطی شاد و خلاق برای رشد خلاقیت کودکان ، زبان آموزی (هم آغاز آ) ، تقویت مهارت شنیداری و دیداری ، افزایش دایره لغات و استفاده از محیط اطراف ، ایجاد تمرکز و دقت

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20