نمایش خلاق حواس پنج گانه – کلاس خانم عباسیان

برای تقویت حواس کودک وسایل و بازی‌های گوناگونی وجود دارد اما هیچ کدام به اندازه آنچه در طبیعت یافت می‌شود، نمی‌تواند آموزنده و جالب توجه باشد. مثلا شما می‌توانید با رنگ سیب باعث افزایش حس بینایی، با بوی سیب موجب بالا رفتن حس بویایی و با خوردن سیب باعث پرورش حس چشایی او شوید.

به منظور آموزش حواس پنج گانه برای نوآموزان در تاریخ  9 آبان 98 ماسکهای حواس توسط مربی تهیه شد و آموزش های هر حس به طور کامل داده شد و عزیزان به وسیله ماسکها نمایش خلاق اجرا نمودند و وظیفه هر عضو راضی بودن صاحب از عضو و چگونگی مراقبت از آن را برای دوستانشان اجرا نمودند و از انجام فعالیت مذبور بسیار لذت بردند .اهداف : شرکت در نمایش خلاق ،آشنایی با حواس پنج گانه و نحوه مراقبت از آنها

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20