نمایش خلاق کتابخانه کلاس خانم باغبان پیش ۲ _آبان ماه

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در تاریخ 28 آبان ماه 1400  فرصتی مناسب پدید آمد تا کودکان در فضایی مثل کتابخانه و خدمات کتابخانه و این پدیده آشنا شوند و فرصتی مغتنم برای اجرای نمایش خلاق شد اهداف از این نمایشگاه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کودکان آشنایی با ویژگی ها و توانایی های کتابدار آشنایی با محیط کتابخانه و آموزش امانت گرفتن کتاب


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20