واحد کار به مناسبت روز نیروی دریایی کلاس خانم سالاری_آذرماه

به مناسبت روز نیرو دریایی دختران خلاق هنرمند کلاس خانم سالاری در تاریخ 6 آذرماه 1401 واحد کار زیبایی همراه با قایق‌های کاغذی درست کردند و با شغل نیرو دریایی، کشتی‌ها، دریاهای شمال، جنوب، خلیج فارس و دریای مازندران آشنا شدند. كشور ایران به علت موقعیت جغرافیایی ناب «دسترسی به خلیج فارس و دریای مازندران»، وسعت مناطق دریایی و شرایط آب و هوایی مناسب برای دریانوردی دراین مناطق، از موقعیت خوبی برای دریانوردی برخوردار است.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20