واحد کار پائیز کلاس خانم مصطفی‌پور_آبان ماه

نوآموزان عزیز کلاس خانم مصطفی‌پور در تاریخ 28 آبان ماه 1401 توانستند واحد کار پائیز را به خوبی انجام دهند.

هدف از واحد کار پائیز: شناساندن خصوصیات فصل پاییز به کودکان از طریق تغییرات آب و هوا در این فصل،تغییر رنگ و ریزش و خشک شدن برگ درختان،جلب توجه کودکان به زیباییهای آفرینش و عظمت و قدرت خداوند، شکرگزاری از نعمتهای الهی، تقویت دست ورزی با استفاده از چاپ برگ بر روی درخت کاغذی می‌باشد.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20