چرخه تولید نان کلاس خانم نیلیاتی_آبان ماه

جامعه ما احتیاج به حرفه‌ها وشغل‌های مختلفی دارد، بنابراین باید کودکان را از سن خردسالی با اهمیت کار و داشتن شغل، فعالیت در جامعه و … آشنا ساخت. زیرا ادامه زندگی در جامعه‌ای که کودک در آن زندگی می‌کند بستگی به شغلی دارد که انتخاب می‌کند و تمامی شغل‌ها قابل احترام هستند. نوآموزان عزیز کلاس خانم نیلیاتی در تاریخ 18 آبان ماه 1401 با شغل نانوا آشنا شدند و مراحل تولید نان( مرحله کاشت،داشت،برداشت) و انواع نان را هم از نزدیک و بصورت عینی ملاحضه کردند. افزایش واژه‌آموزی ودایره لغات (شخم،درو کردن،داس،آسیابان،آسیاب،آرد،خوشه گندم) را نیز آموختند.

دونه رو بکار تو دل زمین
خوشه به خوشه گندمو بچین
گندمو آرد کن توی آسیاب
آردو خمیر کن به کمک آب


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20