کاربرگ استفاده از وسایل شخصی و خواب منظم مربی بهداشت خانم غفوری_اسفندماه

تنظیم ساعت خواب کودک و داشتن یک روتین منظم نیازمند اجرای فعالیت‌های کمی است. در واقع نکته‌ی کلیدی ماجرا این است که این فعالیت‌ها هر شب به شیوه‌ی یکسانی انجام شوند. در واقع بیست دقیقه قبل از ساعت خواب کودک این فعالیت‌ها شروع می‌شوند.بیش‌تر روتین‌های شبانه برای تنظیم خواب کودک شامل فعالیت‌های پیش از خواب مانند حمام کردن، مسواک زدن و انجام فعالیت‌های لذت بخش مانند کتاب خواندن و یا گوش دادن به یک داستان صوتی است. برای اینکه محیط خواب کودک آرام و مثبت باقی بماند، باید از توجه مثبت و تشویق استفاده کرد.بهترین ساعت خواب شبانه کودکان این است که از ساعت ۹ شب به رختخواب بروند و مدت زمان خوابشان تا حدود ساعت ۶ صبح به طول بیانجامد چراکه در این فاصله زمانی هورمون خاص ملنین شروع به ترشح میکند و این هورمون کلید رشد کودک است اگر مغز در این زمان در حال استراحت باشد احساس خستگی به حداقل می رسد رشد فیزیکی افزایش می یابد و میزان تمرکز کودک بالا می رود بنابراین رعایت زمان خواب مخصوصاً در کودکانی که به مدرسه میرود اهمیتی دوچندان پیدا می کند زیرا کودک مدرسه ای نیاز به انرژی و تمرکز دارد و زمانی که خوابش کامل نباشد حواس پرتی، خواب آلودگی، پرخاشگری و یادگیری نامناسب برای او به وجود می آید. در همین راستا جهت تشویق نوآموزان عزیزم به خواب مناسب ومنظم و جدا خوابیدن از والدین و همچنین رعایت بهداشت فردی و استفاده از وسایل شخصی که همه ی نوآموزان در این زمینه آموزشهای لازم را دیده اند در تاریخ 21 اسفندماه 1400 کاربرگ استفاده از وسایل شخصی و خوابیدن منظم در اتاق شخصی کودک به نو آموزان عزیز توسط مربی بهداشت خانم غفوری ارائه گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20