کاربرگ بهداشت فردی توسط مربی بهداشت سرکار خانم غفوری_آبان ماه

تکنیک‌های مربوط به آموزش بهداشت فردی برای کودکان پیش دبستانی کمک می‌کند تا آنها عادت‌های خوب را یاد بگیرد و تمرین کنند. رعایت بهداشت در هر سنی ضروری است بدهی است که آموزش رعایت بهداشت باید از کودکی آغاز شود تا در نهاد کودک نهادینه شود و کودک با هر سال بزرگ شدن به صورت ناخودآگاه بهداشت را در هر زمینه‌ای را رعایت کند . آموزش رعایت بهداشت فردی یعنی نهادینه کردن مفاهیم پایه‌ای از تمیزی آراستن و مراقبت از بدن است. عادت‌های خوب یا بد در زندگی خانوادگی شکل می‌گیرند. ممکن است لازم باشد نکته‌های مهم بهداشتی مانند گرفتن ناخن‌ها استفاده از صابون، شانه ،مسواک ،حوله شخصی و تعویض منظم لباس‌ها و… را به کودکان به صورت مداوم آموزش داد. نباید اجازه داد که کودکان در بهداشت شخصی و مراقبت از خودشان تنبلی کنند.
طی آموزش‌های مداوم برای نوآموزان عزیز در خصوص اهمیت بهداشت فردی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۱ کاربرگ بهداشتی با عنوان استفاده از وسایل شخصی توسط مربی بهداشت خانم غفوری ارائه گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20