کاردستی و بازی با مقوا و کاغذ رنگی – کلاس خانم خوشنودی

شناخت استعدادهای ذهنی و سازمان دهی و مدیریت ذهن دانش آموزان به نحو اثربخش با استفاده از روحیه ی شاد و امیدوار، در خلق ایده های جدید و نوآوری در محصول یا خدمات، از ارکان اصلی پیشرفت و توسعه ی هر جامعه ای محسوب می شود و زمینه ی اشتغال در آینده را فراهم می سازد.

خلاقیت و نوآوری در عمل با هم تفاوت دارند. خلاقیت به مفهوم آماده کردن ذهن برای درک و کشف حقیقت و پرورش فکر خلاق است که با روحیه ی شجاع، آغازگری را در پی دارد و دارای جنبه ی ذهنی است. نوآوری جنبه ی اجرایی دارد که با مدیریت ذهن و هدایت آن در جهت از قوه به فعل درآوردن استعدادها همراه است. نوآوری مکمل خلاقیت است و هر دو با هم کارآفرینی را به وجود می آورند.

 یکی از روش های پرورش خلاقیت انجام بازی ها و فعالیت هایی است که در طول آنها نوآموز باید ایده پردازی کند و یاد بگیرد از چیزهای موجود چیزی بیافریند به همین منظور در تاریخ 19 دی 98 از نوآموزان خواسته شده ابتدا چندین ایده و شکل را پیدا کنند و سپس بهترین آنها را اجرا کنند که هدف استفاده از قوه ی تخیل است که نتیجه آن ساخت چراغ راهنمایی خانه تلویزیون پرچم ایران و ماشین است .


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20