کاردستی پروانه کلاس خانم نیلیاتی پیش2_فروردین ماه

در تاریخ 27 فروردین ماه 1401 نوآموزان عزیز در کلاس برای تقویت عضلات دست و انگشت با استفاده از قیچی کاردستی های زیبایی را درست کردند. دایره هایی را در ابتدا برش زده سپس به وسیله کاغذ و تا آنها را به پروانه های زیبایی تبدیل کردند. نوآموزان در حین برش زدن کاردستی خود، با چرخه ی تولید مثل پروانه ها نیز آشناشدند و آموختند پروانه ها جزء کدام دسته از حیوانات هستند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20