کار خلاق الگو یابی – کلاس خانم علی آبادی

مسابقه کامل کردن جدو ل الگو یابی توسط کودکان

 

ریاضیات روح را صفا می بخشد و ذهن را برای درک حقیقت آماده می کند.

آموزش الگو ها ( الگو یابی ) و توالی از اهمیت بسیاری در مراحل پیشرفته مفاهیم ریاضی دارا هست و الگو به درستی این مسئله را کودکان یاد بگیرند در آینده خیلی راحت می توانند فرمول های ریاضی و رابطه بین اعداد را درک کنند در همین راستا مربی کلاس  در تاریخ 24 دی 98 بازی خلاق الگو یابی را طراحی کرده و در اختیار کودکان قرار داد و از آنها در خواست داشت تا ظرف مدت معینی جدول را تکمیل کنند. اهداف: پیشرفت کودکان در الگو یابی و درک آن توسط نوآموزان


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20