کار خلاق مادران شهید در کلاس خانم عباسیان

اگرچه عنوان شهید بر تارک تمامی ارزشها می‌درخشد اما دیدن این قله نور نباید ما را از توجه به کسانی این نورانیت از آنها نشأت گرفته و بدون آنها و تأثیرگذاری بی‌بدیلشان، امکان به‌وجود‌آمدن چنین نورانیتی وجود نداشت، غافل کند. اهمیت این موضوع نه صرفاً به‌عنوان جایگاه و مقام، بلکه به‌دلیل اوج نیاز جامعه دینی به چنین نورآفرینانی است که همواره با تولید نورانیت، هم خود شهید و هم جامعه‌ای را که شهید به آن تعلق دارد به اوج تعالی می‌رساند.هیچ تیری بر پیکر شهید اصابت نمیکند مگر آنکه اول از قلب مادرش گذشته باشد اول قلب مادر شهید شهید می شود ….

به منظور بزرگداشت روز مادر و همسر شهدا نوآموزان عزیز در تاریخ 19 بهمن 98 به وسیله برش و کاغذ و تا یک گلدان لاله زیبا را خلق کردند و در دفتر خلاقیت خود چسباندند . اهداف فعالیت : آشنایی با مناسبت های ملی – بزرگداشت و قدر دانی از مادران شهدا – پرورش ذوق هنری نوآموزان


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20