کار گروهی خلاقانه در کلاس خانم قائمی

ساخت کاردستی ماکت کودکانه شهر

 

طی آموزش های گذشته در خصوص آشنایی نوآموزان با شهر وروستا و خصوصیات هر کدام و ارائه نقاشی های زیبا از هر منطقه در تاریخ 28 دی 98  خانم قائمی و دخترانش ساعتی به ساخت کاردستی ماکت شهر پرداختند ماکت سازی باعث می شود تا خلاقیت کودکان تحریک شده و ایده هایی که در ذهن دارند را عملی کنند هدف از انجام این کار خلاق آشنایی بیشتر نوآموزان با تفاوت های زندگی شهری و روستایی ، افزایش دامنه لغات ( چراغ راهنمایی پل هوایی منطقه مسکونی و.. ) و پرورش ذوق هنری در آنها بود .


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20