کتاب یار کوچک کلاس خانم نیلیاتی پیش2_آذر ماه

امروزه با دادن حس مسئولیت به کودکانمان فردایی روشن را برایشان رقم خواهیم‌ زد یک دانش آموز مسئولیت پذیر، با احترام متقابل بزرگ شده است، بنابراین به دیگران و نظراتشان احترام می‌گذارد و با علم به قوانین و مقررات خانه، مدرسه و اجتماع حقوق دیگران را رعایت می‌کند.دانش آموز مسئولیت پذیر، می‌داند که باید مسئولیتی که برعهده دارد را در زمان مشخص، درست و دقیق به انجام برساند؛ به همین دلیل در کارهای یک فرد مسئولیت پذیر هیچ‌گاه، بی‌نظمی و اشتباهی نخواهد بود.فرزاندان خود را با کتاب بیشتر آشنا کنیم تا دنیای کودکان متحول شود در تاریخ 8 آذر ماه 1400 در کلاس یکی از دختران نازنین و شیرین زبونمون به عنوان کتاب یار کوچک به مدت یک هفته در کلاس به عنوان کتاب یار معرفی شد.

هدف از دادن این‌ مسئولیت  :

1- ایجاد انگیزه و تقویت اعتمادبه نفس

2- نهادینه شدن صفات اخلاقی و اجتماعی و امانت داری

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20