گرامیداشت روز آتش نشان کلاس خانم نیلیاتی_مهرماه

گل پسران عزیز کلاس خانم نیلیاتی در تاریخ 9 مهرماه 1401 با یکی از مهمترین شغل ها آشنا شدند. نوآموزان عزیز آموختند که در چه مواقعی باید با شماره ۱۲۵ تماس بگیریم. مثلا زمانی که جایی آتش میگیرد یا زمانی که داخل آسانسور هستیم و اسانسور خراب میشود.پسران عزیزم یاد گرفتند که با وسایل آتش زا بازی نکنند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20