کرونا و تغذیه

تحقیقات اخیر نشان داده که همه گیری 19-COVID و قرنطینه ناشی از آن، به میزان قابل توجهی بر عادات غذایی جوانان تأثیر گذاشته است. البته تحقیقات بیشتری برای ارزیابی اثرات بلند مدت قرنطینه بر تغییر وزن و بیماریهای همراه الزم است.بر اساس مطالعات انجام شده، مقدار کلی مصرف غذا در یک سوم جمعیت جوان تحت مطالعه در طول قرنطینه افزایش و در یک ششم موارد کاهش یافته است. البته افزایش مصرف غذا عمدتا با مصرف بیشتر نان صورت پذیرفته است. همچنین استرس روانی در جوانان افزایش یافته است.متاسفانه بحران کرونا موجب کاهش دسترسی به غذاهای سالم شده است. دلیل اصلی این کاهش دسترسی، پایین آمدن درآمدها و خرید ناکافی غذاهای سالم از جمله منابع پروتئینی، میوه ها و سبزی ها می باشد. ترس از ابتال به کرونا نیز از دیگر دالیل کاهش
دسترسی به مواد غذایی سالم است.در طول بحران 19-COVID ،مصرف نوشیدنی های شیرین، تنقالت و شیرینی ها،فست فود و نوشیدنی های صنعتی افزایش یافته است؛ در عوض مصرف میوه و سبزی و آب کاهش یافته است.کاهش فعالیت بدنی در جوانان از دیگر پیامدهای زیانبار کرونا بوده است. ترس از حضور در اماکن عمومی و محدودیت استفاده از امکانات ورزشی، موجب کاهش پیاده روی و ورزش های باشگاهی و نهایتا کاهش پنجاه درصدی فعالیت بدنی روزانه شده است. کاهش فعالیت بدنی زمینه ساز اضافه وزن و چاقی است. ابتال به چاقی به نوبه خود می تواند زمینه ساز بیماری های غیرواگیر متعدد از جمله دیابت، فشار خون باال،چربی خون باال، کبد چرب و … در سال های آینده گردد.تغذیه خوب و رژیم غذایی سالم برای حفظ سالمت، تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از بیماری های واگیر و غیرواگیر ضروری است.

برای اطمینان از تغذیه مناسب جوانان و پیشگیری از ابتالء به کووید-19 به توصیه های زیر عمل کنید

1 .در صورت داشتن اضافه وزن یا چاقی، برای کاهش وزن خود با رعایت رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی روزانه اقدام نمایید.
2 .صفحات مجازی را کنار بگذارید و حداقل 150 دقیقه در هفته فعالیت بدنی داشته باشید.
3 . مصرف وعده های سالم مانند خشکبار و برگه میوه ها، مغزها، تخم مرغ آب پز،سبزی
4 .روز خود را با مصرف صبحانه آغاز کرده و زمان مشخصی را به آن اختصاص دهید.
5 .پرهیز از مصرف فست فودها، غذاهای فراوری شده، کنسروی و غذاهای مانده
6 .نوشیدن روزانه 6 تا 8 لیوان مایعات، مخصوصا” آب
7 . مصرف هر روز حداقل 5 سهم میوه و سبزی
8 . مصرف  انواع حبوبات داخل غذا و خوراک
9 .کاهش مصرف نمک و شکر
10 .اعتدال در مصرف روغن
اقدامات ساده و کوچک شروع کنید:
a .بجای آسانسور از پله ها استفاده کنید.
b .5 بار در هفته و هر بار حدود 30 دقیقه پیاده روی تند داشته باشید.
c .مدت زمان فعالیت بدنی را بطور مستمر و طی هفته های متوالی افزایش دهید.

گرد آورنده : سرکار خانم غفوری ( مربی بهداشت )

تایید کننده : سرکار خانم اسحاق ( مدیریت آموزشگاه )

منبع : بهداشت و تغذیه خانواده


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20