معرفی پرسنل

 • عالیه جهانگیر

  عالیه جهانگیر

  فوق لیسانس معاونت آموزشی
 • مرضیه نوا

  مرضیه نوا

  لیسانس مسئول فناوری
 • مریم غفوری

  مریم غفوری

  لیسانس مراقب سلامت
 • ملیحه خمّر

  ملیحه خمّر

  لیسانس مدیر